Durant la setmana passada, els més petits de l’escola, hem estat manipulant ampolles sensorials.

Aquestes, segons el seu contingut, estimulen un o altre sentit però amb totes hem gaudit molt.