La puntualitat és un benefici per a tothom. S’ha de respectar l’horari.