La puntualitat és un benefici per a tothom. S’ha de respectar l’horari.

DESCARREGAR PDF
És obligatori notificar amb anterioritat qualsevol canvi de la persona que recull normalment el nen/a