L’Escola Lloret s’encarrega de trametre tot l’expedient acadèmic a l’Escola Joan Pelegrí

Tot l’alumnat que finalitza l’Educació Primària a l’Escola Lloret té assegurada una plaça a l’Escola Joan Pelegrí per realitzar-hi, si així ho desitja, l’Educació Secundària.

L’Escola Lloret s’encarrega de trametre tot l’expedient acadèmic a l’Escola Joan Pelegrí, de tal manera que la família de l’alumne tant sols ha de presentar la documentació necessària per formalitzar la matrícula.

L’Escola Lloret i l’Escola Joan Pelegrí coincideixen, en un grau molt elevat, en el mateix Concepte de l’Educació, en la mateixa Metodologia, en la manera de tractar l’alumnat, etc., de tal manera que l’alumnat, quasi bé no nota el canvi d’escola.

Hi ha una col·laboració rica i constant entre les dues Escoles.