És el segon Cicle d’Educació Infantil.
El parvulari consta de tres cursos:
 • I-3: nens i nenes de 3 anys
 • I-4: nens i nenes de 3 anys
 • I-5: nens i nenes de 3 anys
 • Afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, establint unes rutines.
 • Descobrir, conèixer i controlar progressivament el seu propi cos.
 • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que corresponen al seu moment maduratiu.
 • Fomentar el procés d’autonomia i sociabilització amb els seus companys i amb els adults.
 • Utilitzar el llenguatge verbal per comunicar-se i expressar-se de forma adequada en diferents situacions i contextos.
 • Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.
 • Conèixer i participar en les manifestacions culturals tradicionals i folklòriques.
La tolerància, la solidaritat, el diàleg, la responsabilitat, el respecte, la generositat… són valors que s’han d’activar, aquesta és la funció del mestre.
 
 • Treballem a partir de la l’experimentació, la motivació i l’interés dels infants, és per això que fem projectes de treball.
 • És important activar l’hàbit de lectura, iniciem l’Impuls Lector que acaba a P5 amb els padrins de lectura, per continuar a Primària amb el Pla Lector.
 • Moltes de les activitats es porten a terme amb el desdoblament del grup.
 • Posem a l’abast dels nens i nenes les noves tecnologies per als seus aprenentatges, totes les nostres aules estan digitalitzades.
 • Recursos digítals a totes les aules!
 • Anglès amb la mestra especialista i speakings amb auxiliars de conversa
 • Espais d’aprenentatge
 • Bits
 • Va de contes
 • Protagonista de la setmana
 • Padrins de lectura
 • Sortides didàctiques mensuals
 • Natació
 • Colònies
 • Ioga
 • Robòtica
 • History time