Busquem desenvolupar en el nostre alumnat les seves màximes potencialitats

Ens definim com a escola acollidora, catalana, democràtica, confessional, plurilingüe i participativa que busca una educació integral del nostre alumnat des de la individualització dels ensenyaments i des de la participació completa en l’entorn que ens envolta.

Busquem desenvolupar en el nostre alumnat les seves màximes potencialitats a partir del treball de les competències bàsiques. Desenvolupar competències vol dir desenvolupar capacitats i habilitats per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana.

Treballar per competències vol dir reconèixer quines són aquelles pràctiques d’aula que són funcionals, que integren coneixements diversos de l’entorn i que potencien l’autonomia dels infants.

Com aprenem?

  1. Aprenem de forma globalitzada (incloent totes les àrees), partint de les inquietuds i habilitats individuals
  2. Educant en valors
  3. Desenvolupant el treball en equip
  4. Treballant de forma autónoma i cooperativa
  5. Donant sentit a l’aprenentatge diari tot vinculant-lo a la vida quotidiana

 

L' esforç, la responsabilitat, el respecte, la cooperació i la solidaritat son claus per al creixement dels nostres alumnes..