Sempre es bo quan s’acaba una feina veure i revisar si tot ho hem fet bé, avaluar pros i contres.

Creiem que hem crescut amb noves experiències que ajuden a millorar l’assoliment de competències i hem millorat en cooperació entre iguals, sabent trobar el sentit d’allò que es fa. Sobretot anem fent passos i aprenent actituds, per viure bé i adquirir la confiança necessària per fer front a la incertesa de la vida.

Des de la direcció agraïm la feina feta per tothom: alumnes, mestres, personals d’administració, serveis i pares i mares per la seva implicació al llarg d’aquest curs.

Tot plegat fa que la nostra escola estigui ben arrelada a la nostra societat i al nostre barri de Sants.

Molt bon estiu!

Equip Directiu.