Amb l’objectiu d’assolir competències útils en l’ús de les TAC, des de l’escola impulsem diferents projectes

 
A banda de les activitats programades des de l’àrea d’informàtica, on els alumnes aprenen a usar correctament el programari i exerciten per a reforçar i ampliar els aprenentatges fets a l’aula, des de fa tres cursos l’escola compta amb un bloc on es poden anar consultant les diferents activitats que es van portant a terme, tant a nivel general com a nivell particular de classe.
En la creació i publicació de les notícies es troben implicats tots els professors del centre i tots els alumnes, aquests últims en diferent grau d’implicació segons el curs al qual pertanyen.
En diferents cursos i en diferents moments també s’ha impulsat l’ús de les TAC per al treball per projectes. Al bloc del nostre centre hi trobareu els enllaços corresponents.
La participació en projectes telemàtics és també una eina per a l’assoliment d’aquest objectiu.