La llar està formada per dos cursos

 • I1 – 1 any fins als 2 anys
 • I2 – des dels 2 fins als 3 anys
 • Afavorir el desenvolupament de l’infant, establint unes rutines.
 • Potenciar un procés d’autonomia i sociabilització amb els companys i amb els adults.
 • Explorar l’entorn immediat.
 • Elaborar una primera representació mental aplicant les estructures del pensament intuïtiu.
 • Treballar l’estimulació primerenca mitjançant estímuls adequats, per desenvolupar tota la seva capacitat Intel·lectual i creativa (psicomotricitat, panera dels tresors, joc heurístic , bits…)
L’infant és el protagonista i participant actiu del seu procés d’aprenentatge. Els provoquem la curiositat i ganes d’aprendre a partir del joc, l’experimentació, l’observació, la descoberta i la manipulació.
 • Anglès
 • Música amb l’especialista
 • Espais d’aprenentatge
 • Psicomotricitat amb l’especialista
 • Excursió de final de curs a la Granja.

El llegat més important que podem deixar als nostres fills és una bona educació!.