En la 30a edició dels Jocs Florals del Districte Sants Montjuïc…

2n premi de prosa, La clau màgica de Marcel Nogués… felicitats!