Avui els nens i les nenes de la classe dels gegants hem anat a fer un taller a la Casa dels Entremesos a Ciutat Vella on hi viuen els gegants i les gegantes de Barcelona.

L’activitat pretén que els alumnes descobreixin de prop una manifestació de cultura popular per destacar-ne el valor cultural i la importància en la vida de la ciutat. En aquest cas se centrarà en el món dels gegants i de la imatgeria festiva amb l’objectiu que els reconeguin en les festes populars, que s’hi interessin i sàpiguen com gaudir i divertir-se amb els seus balls. En acabar l’activitat, el grup haurà de saber qui són els gegants, quins elements els caracteritzen, com estan fets, quins personatges els acompanyen en una cercavila i què fan en una festa major.

L’activitat s’estructura en tres fases:

  • Fase inicial: es presentarà l’activitat i els personatges principals d’una cercavila (gegants, capgrossos i bestiari) d’una forma motivadora i engrescadora i es contextualitzarà l’acció en el marc de la cultura popular i tradicional.
  • Fase de desenvolupament: a través de la descoberta activa, de l’experimentació directa i del treball en grup l’alumnat coneixerà com són els gegants per dintre, com es mouen i com s’hi pot jugar.
  • Fase de síntesi: l’alumnat assajarà tot allò que hagin après mitjançant una activitat festiva i lúdica en què experimentin com fer ballar un gegant i es plantejarà de quina manera es poden continuar aprenent i descobrint, més a fons, aspectes relacionats amb la temàtica treballada.