Mitjançant aquest material els infants van practicant i interioritzant el concepte de la suma. Associen visualment els puntets dels daus amb el número corresponent, compten ordenadament, escriuen i a més aprenen a respectar el seu torn a l’hora de llençar els daus.