Segons Resolució EDC/2953/2008 de 30 de setembre el D.O.G.C. 30-9-2010, publica la resolució de 14-09-2010 per la qual s’obre convocatòria d’eleccions per renovar la meitat dels membres del Consell Escolar dels centres privats concertats de Catalunya.

  • Calendari d’eleccions penjat a secretaria.