Aquesta setmana hem començat els racons del tercer trimestre:
• Racó de biblioteca: Marta C.
• Racó de costura: Anna P.
• Racó de construccions (peces de fusta): Anna I.
• Racó de tauletes: Cristina.
• Racó de pintura: Mireia.
• Racó de disfresses: Sílvia.
• Racó de pasta de sal: Mercè.