Durant dues setmanes l’ Adriana, la noia en pràctiques de P1, ha fet la seva proposta dinàmica. Una amb els “Peixos” i una altra amb les “Granotes”. Consistia en treballar els 5 sentits: oïda, vista, olfacte, tacte i gust. Els infants s’ho han passat molt bé experimentant amb diferents materials els nostres sentits.

Gràcies Adriana!