Aquest curs, el cicle inicial, tot aprofitant el nostre pati hem fet un hort urbà.

Cada nen ha portat una planta o una verdura per treure-hi les llavors.

Amb l’ajuda de les nostres pales i amb terra bona hem omplert les jardineres i els testos i hem fet la plantació.

Cada 15 dies omplim una graella d’observació on hi apuntem els canvis que anem veient.