A l’etapa infantil, treballar la motricitat fina és molt important ja que potencia les habilitats manuals necessàries, especialment, per fer la pinça.

L’objectiu es afavorir que treballin el domini de la mà, la destresa, la tonacitat dels dits, la precisió, la força i la pressió realitzada amb les mans i els dits, així com també potenciar la coordinació ócul-manual.

Cal respectar el ritme d’aprenentatge i la maduresa motriu de cada infant.