BASES DEL CONCURS

Tema: Lliure

Categoria: a– Cicle Mitjà (3r i 4t)

b– Cicle Superior (5è i 6è)

Format:  13×18 imprès en paper fotogràfic (color o blanc i negre)

Lliurar la fotografia dins d’un sobre al tutor/a.

En un full heu de posar: títol de la fotografia i el pseudònim (tot dins del sobre)

 

Data límit d’entrega 18 d’abril

(Els premis es lliuraran el dia de Sant Jordi)